הזמנה לאירוע על צמיחה חכמה

הזמנה לאירוע על צמיחה חכמה

הזמנה לאירוע - צמיחה חכמה
License: All rights reserved.

The Heinrich Böll Foundation is pleased to invite you to a special event on the topic of The New Economy: Toward Smart Growth and Environmental Innovation. The event will include a keynote by the foundation’s President, Mr. Ralf Fücks, as well as other very interesting guests.

Comments

אנו מתכבדים להזמינכם לאירוע

אנו מתכבדים להזמינכם לאירוע בנוכחות נשיא הקרן רלף פוקס:
הכלכלה החדשה: לקראת צמיחה חכמה וחדשנות סביבתית
יום רביעי, 25 לנובמבר, 2015
אולם יגלום, בניין הסנט, אוניברסיטת תל אביב

 

 

Add new comment